maýyşgak

Aňsatlyk bilen süýnüp, ýarsyp ýene-de öňki katdyna gelýän, çeýe (zat).

  • Torbanyň galyň böleginde we onuň töwereginde berk maýyşgak siňir bagjagazlary bar. (A. N. Kabanow, Adamyň Anotomiýasy we Fiziologiýasy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maýyşgak - maýyşgagy.