maýsalyk

Arpa-bugdaý ekilip, tutuş maýsa bolup duran ýer, maýsa köp gögeren meýdan.

  • Ol ýazyň sap howasyny demine darta-darta, gök maýsalyga göz gezdire-gezdire öz ýanyndan göwün ýüwürtdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maýsalyk - maýsalygy.