maýrylmak işlik

  1. Agyr zähmetden ýa-da başga zatdan aýaga, bile şikes ýetip, maýyp bolmak, maýryk bolmak.

    • Agyr ýük göterip maýrylmak.

  2. Halys edilmek, irizilmek, ýadadylmak.

    • Garyplykdan ýaňa leji çykan, salgytlaryň ýükünden maýrylan daýhanlaryň şol gürrüňleri, zeýrençleri gün geldikçe ýitileşýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)