maýmyklaşmak işlik

Birnäçe bolup maýmyklap ýöremek, bilelikde maýmyklap gezmek.

  • Telim ördek çagasy maýmyklaşyp, çöplüklere sümüldiler. (N. Jumaýew, Ak derek)