maýda sypat

 1. Kiçi, ownuk, uşak.

  • Ak deňziň suwunda örän maýda mikroskopik organizmler köp bolýar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Ýuwaş, assa.

  • Artyk atyny maýda gezerine sürüp, yzyna garanjaklaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Nepis, owadan.

  • Maýda çitişmek üçin edişip ýaryş, Diýişýärler: -- A gyz, nagşy şeýle çek! (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • maýdadyr
 • maýdaja
 • maýdalar
 • maýdaly
 • maýdalygyň
 • maýdalykdan
 • maýdalyma
 • maýdalyna
 • maýdalyňa
 • maýdamy
 • maýdarak