maýak

  1. Gämilere ýol salgy bermek üçin deňziň, adalaryň kenarynda oturdylan çyraly diň.

    • Ýol görkezýan maýaklar gözýetimde yraň atyşyp dur. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Ugur ýol görkeziji, görelde bolujy, öňde baryjy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maýak - maýagy.