müzzermek müz‧zer‧mek işlik

 1. Sust bakmak. Ýygralyk etmek, müýnürgäp ýygryljyramak.

  • Begenjiň müzzerendigini gören Aýsoltanyň göwni galkyjaklady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bally başyny aşak salyp müzzerdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Ejizlik etmek, bir zatdan basylyp namartlamak.

  • Görogly kynçylygyň öňünde müzzermeýär. («Görogly» eposy)

  • Aýna gamly görejini Artyga bakan aýlanda, onuň müzzerýändigini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • müzzerdi
 • müzzerendigini
 • müzzereniň
 • müzzerenlerini
 • müzzererli
 • müzzerip
 • müzzeripdir
 • müzzermedi
 • müzzermedik
 • müzzermek
 • müzzermeli
 • müzzermesini
 • müzzermeýär
 • müzzerýän
 • müzzerýändigini
 • müzzerýänini