müzzerilmek işlik

seret müzzermek

  • Merdan enesiniň öňünde müzzerilip durdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Tahyr, adam öňünde birjik-de müzzerilmeýär, gözýaş etmeýär. («Edebiýat»)