mürt

Könelişen söz seret maslyk

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem mürt - mürtüm, mürtüň.

mürdüni iýmek

Biriniň gazanjyny iýmek.

  • Ol atasynyň mürdüni iýip ýör.