mürrelmek işlik

  1. Mürrük bolmak, mürrük bolup ösmek (gawun-garpyz, miwe we ş. m. hakda).

    • Alma mürrelipdir.

  2. Göçme manyda Güýji, gujry gaçmak, horlanyp kiçelmek.

    • Ol gözini alardyp seretdi-de, ýene öňküsi ýaly otyrdy, mürreldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Bossan eje mürrelipdir.