mürrük

  1. Kadasy ösmezlik zerarly doly boýunça almadyk, kemter ösen, boýuny alman ýa suwsap mürrelen, ýygrylan, göýdük (gawun-garpyz, miwe hakynda).

  2. Göçme manydagowy, iň süýji (miwe hakynda).

    • Hem hoz gerek, hem hozyň mürrügi. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mürrük - mürrügi.