mürewwetli

Könelişen söz Rehim-şepagat edýän adamkärçiligi bar bolan, rehimdar.

  • Meni mundan alyp gitdi, Mürewwetli jaýa eltdi. («Görogly» eposy)