mürüşdirmek işlik

Gepleşik dili seret mürşertmek

  • Unter Pryşybeýew gepleşiksiz ýüzüni mürüşdürip, ellerini gapdalyna gysdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)