münder

Biri-biriniň üstüne goýlan üýüşmek, üsti-üstüne basylyp üýşen.

  • Haçan duşmanlaryň münder et bolup bulaşyp ýatan sansyz maslyklaryna gözüň düşende bolsa, ýüregiňe su sepilen ýaly, az-kem içiň sowaýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)