müjerret

Ýeke, ýalňyz, maşgalasyz.

müjerret geçmek

Öýlenmän ýa-da durmuşa çykman, ömrüňi ýeke geçirmek.

  • Sen näme, öýlenmän müjerret geçjekmi? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Dünýäden müjerret geçmak hyýalyň barmy? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)