müfti

Dini söz Ýokary musulman ruhanylarynyň dini taglymaty düşündirmek bilen meşgullanýan wekili.

  • Gördüňä bir at, etin iýde, ýanynda ýat, Mollamydyň, müftimidiň, Nä janyna gerek hat. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem müfti - müftüde, müftüler, müftüsi.


Duş gelýän formalary
  • müftüleriň
  • müftüsi
  • müftüsiniň