müdir

[müdi:r]

Edaranyň, kärhananyň we ş. m. bir bölüminiň ýolbaşçysy, bir iş dolandyryjy.

  • Sahät ol ýerden çykandan soň, şol töwerekde mekdep müdiri bilen sataşdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)