müdimilik

[müdi:milik]

Bakylyk, hemişelik, mydamalyk, ebedilik.

  • Iň soňky ýylgyryp bakyşy onuň Galdy maňa müdimilik ýadygär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaşa hoşal, müdimilik sen azat! (K. Işanow, Watan üçin)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem müdimilik - müdimiligi.


Duş gelýän formalary
  • müdimilige
  • müdimiligi
  • müdimiligini