müňkür

Bir zada ýa-da birine doly ynam etmeýän, şübhelenip ýören, göwün iňkisli, betgüman.

 • Ol kime müňkür boljagyny bilmedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Artyk oňa müňkür garaş bilen seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • müňkürdi
 • müňkürdir
 • müňküre
 • müňkürem
 • müňküriň
 • müňkürler
 • müňkürlere
 • müňkürlige
 • müňkürligi
 • müňkürligim
 • müňkürligine
 • müňkürligini
 • müňkürliginiň
 • müňkürligiň
 • müňkürligiňden
 • müňkürlik
 • müňkürlikdi
 • müňkürlilik