müňküldeşmek işlik

Bilelikde müňküldemek, hereketde boluşmak, gymmyldaşmak.

  • Onuň birnäçe günläp syrylman hüžžerip duran sakgalynyň aşagynda damarlary müňküldeşip başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • müňküldeşip
  • müňküldeşmek