müýnürgenmek işlik

Özüňi müýnli duýmak, özüňi aýyply, etmişlik hasap etmek, öz etmişiňi, aýybyňy bilmek.

  • Açyk äpişgäniň öňünde ýene müýnürgenip ýuwaş aýak çekdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)