möwrit

[möwri:t]

Döwür, zaman, wagt, müddet.

  • Gül eýeçilik gurluşynyň möwriti gutarypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

  • Durmyşda asly bolşundan üýtgemän durýan hiç zat ýok, her haýsy özüniň möwrütini sürüp geçýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)