mönsüremek işlik

[mö:nsüremek]

Bir zady bilmediksirän bolmak, jögülik etmek, hilegärlik bilen aňkawlyga salmak.

  • Artyk ýene mönsüräp azm urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeri mönsürän bolmasana. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)