mönlük

[mö:nlük]

Dogumly dällik, aňkawlyk, türklük, sadalyk.

  • Kimdir biri Keljäniň depderiniň içine bir ýagdygärlik salypdyr welin, gaty gowy zat eken -- diýip, mönlüge salyp gepledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mönlük - mönlügi.