mölerilmek işlik

[mö:lerilmek]

Bir zada aňkarylyp durmak, geň galyp, aňkarylyp seretmek.

  • On barnmaklaryny hem agyzlaryna saryp mölerilip durlarmyka?! (H. Ysmaýylow, Powestler)