möçberli sypat

Möçberde bolan, barabar bolan, çenli, çakly.

  • Eger meniň gowaçamyň gektar möçberli ýeri biraz susamadyk bolsa, men öz zwenomyň her gektar ýerinden bu ýyl ýetmiş bäş sentner pagta bererdim. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)