möçükdirmek işlik

Biriniň bir ýerine urup pugta agyrtmak, awundyrmak, mazaly zeper ýetirmek, şikes ýetirmek.

  • Ýumruk ýaly oglanjyklar bilen pökgi oýnap, olary möçükdirýär.