mäzleşik

Gubarlap, ýaşaryp duran (göz hakynda).

  • Jepbar sözleýän wagtynda, mäzleşik çal gözleri oýnaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mäzleşik - mäzleşigi.