mätäçlik

  1. Zada zar bolmaklyk, gytçylykda ýaşamaklyk, maddy taýdan horluk çekmeklik, garyplyk.

  2. Bir zada garaşlylyk, bagly bolmaklyk, bir zatdan asyly ýagdaýdalyk.

    • Artyk han, meniň maslahatça mätäçligim ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mätäçlik - mätäçligi.