mälemek işlik

«Mä» edip seslenmek (geçi, goýun we ş. m. hakynda).

  • Ol häzir sowuk howada mälamäge-de ýaraman duran ýalydy. («Kolhoz günleri»)

süýtsüz mälemek

Biderek wada bermek öwünmek.