mäleşmek işlik

Köp bolup mälemek, ýerli-ýerden mäläp durmak, birnäçe bolup mälemek.

  • Meýdanyň şor otundan doýan goýunlar mäleşip, nowalara tarap eňýärler. («Kolhoz günleri»)