mäkämlenmek işlik

  1. Mäkäm edilmek, gaýym edilmek, berk bolmak, pugtalanmak.

    • Biziň işimiz barha ösýär we mäkämlenýär.

  2. Pugta beklenilmek, ýapylmak, ildirilmek, berkidilmek.

    • Derwezäniň agzy mäkämlendi.