mähribanlyk

[mähriba:nlyk]

Mähirlilik, mylakatlylyk, rehimlilik, mähremlilik.

  • Indi mähribanlyk bilen bakyşyp, Dostluk bilen gürrüň edýär gülüşýär. (R. Seýidow. Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mähribanlyk - mähribanlygy.