Oglak-guzy, goýun-geçi mälände çykýan ses.

 • Otdan, suwdan doýmasa, «Mä, mä» mäleýär. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Bir oglajygyň «mä» eden sesi eşidildi.


Duş gelýän formalary
 • mä-de
 • mäde
 • mäje
 • mäli
 • mälik
 • mälikde
 • mälim
 • mälimden
 • mälimdi
 • mälimdir
 • mälimi
 • mäm
 • mäme
 • mämi
 • mäni
 • mäniň
 • mäň