Oglak-guzy, goýun-geçi mälände çykýan ses.

  • Otdan, suwdan doýmasa, «Mä, mä» mäleýär. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Bir oglajygyň «mä» eden sesi eşidildi.