lira li‧ra 1

 1. El bilen taryna kakylyp çalynýan, gadymy grek saz guraly.

  • Gel, şöhrat täjimi aýyr başymdan, Syndyr näzik heňler çalýan lirany. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 2. Ukraina we Belorus bagşylarynyň kemençe bilen çalýan saz guraly.

 3. Göçme manyda Şahyryň döredijilik ukyby, zehini, ylhamy hökmünde ulanylýan simwol.

  • Seniň liraň bize, eý beýik Puşkin, Täze ylham, täze lira getirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • lirada
 • liradan
 • liralarmy
 • lirany
 • liranyň
 • lirasy
 • lirasymy
 • lirasyna
 • lirasyndaky
 • lirasyndan
 • lirasynyň
 • liraň