likbez lik‧bez

Könelişen söz Ululara we ýetginjeklere sowat öwredilýän mekdep.

  • Ol häzir okalgada işleýär we likbezde okadýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Sowatsyz Aýjemal likbeze gatnady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Mekdebiň ýanynda likbez guraldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • likbezde
  • likbeze
  • likbezi
  • likbezine
  • likbezleriniň