liňkildemek liň‧kil‧de‧mek işlik

Liňk-liňk edip ýöremek, agsaklap, keýtikläp ýöremek.

  • Sen kompaniýa ýygnanýançaň, men komandiriň ýanyna baryp geleýin! -- diýip, liňkildäp sowuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • liňkildäp