lezzetsiz lez‧zet‧siz sypat

 1. Lezzeti bolmadyk, süýji däl, tagamsyz, mazasyz.

  • Lezzetsiz nahar.

  • Lezzetsiz et.

  • Lezzetsiz gawun.

 2. Ýakymsyz we mylaýym bolmadyk duýgy galdyrýan, lezzeti, keýpi-sapasy bolmadyk, eşretsiz.

  • Bu päk duýgynyň ýolunda jan aýaman ölüme gidýän gahrymanlar bolmasada, durmuş lezzetsiz hem birsyhly bolardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • lezzetsizdi
 • lezzetsizligi
 • lezzetsizlik