lenjikmek işlik

Halys irmek, bizar bolmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem lenjikmek - lenjigýär, lenjiger, lenjigipdir.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.