lellimlik lel‧lim‧lik

Lellime has bolan gylyk, häsiýet, lellim halda boluş.

  • Biziň lellimligimiz, nalajedeýinligimiz, agyz birikdirip bilmezligimiz öz aýagymyza duşak bolup çolaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lellimlik - lellimligi.


Duş gelýän formalary
  • lellimlige
  • lellimligimiz
  • lellimligiň