leşger leş‧ger

Könelişen söz Goşun.

 • Şol derelerde Eýran şalarynyň leşgerleri sansyz gezek öz ganlaryny saçypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Atyp, çapyp Çingiz hanyň leşgeri, gumaga dönderdi gül çemenleri. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • leşgeri
 • leşgeri-de
 • leşgerinde
 • leşgerini
 • leşgeriniň
 • leşgeriň
 • leşgerleri
 • leşgerlerine
 • leşgerlerini
 • leşgerleriň