leňkildetmek işlik

Agsadyp ýöretmek, keýtikletmek, leňk edip ýokary galdyrtmak.

  • Ol çep aýagyny leňkildedip, pýanlaç ýylgyrmak bilen oňa göwünlik berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem leňkildetmek - leňkildedýär, leňkildeder, leňkildedipdir.