leňkebut

[leňkebu:t]

Zoologiýa Kerepden tor ýasaýan, satanlak, uzyn aýak möýüň bir görnüşi.

  • Sebäpsiz ýere leňkebutdan, tarakandan, syçandan gorkýan adamlar bar ahyry. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem leňkebut - leňkebudy.