larsyldamak lar‧syl‧da‧mak işlik

Lars-lars edip gaýnamak, larsyldyly gaýnamak.

  • Larsyldap gaýnaýan toşap syçrap, onuň elini ýakdy.


Duş gelýän formalary
  • larsyldap