larsa-larsa lar‧sa-lar‧sa

larsa-larsa galmak

Pökgerip-pökgerip çişmek, pökgerip birnäçe ýerde çiş emele gelmek (ten hakda).

  • Endamynyň käýeri larsa-larsa galypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)