lapykeçlik la‧py‧keç‧lik

[la:pykeçlik]

Lapykeç halda bolmaklyk, keýpi bozuklyk.

  • Olar lapykeçlik bilen aşak oturdylar. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lapykeçlik - lapykeçligi.


Duş gelýän formalary
  • lapykeçlige
  • lapykeçligem
  • lapykeçligi
  • lapykeçligimi
  • lapykeçligini
  • lapykeçliginiň
  • lapykeçligiň
  • lapykeçlikler