lallyk lal‧lyk

[la:llyk]

Gepläp bilmezlik, geplemekden mahrumlyk ýagdaýy.

  • Biziň dilsiz lallygymyz zerarly, dilmaçlar bize şol ýerde-de gün bermedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lallyk - lallygy.


Duş gelýän formalary
  • lallygy
  • lallygymyz
  • lallygyň
  • lallykdyr