lalaýlamak işlik

Gepleşik dili Düşnüksiz geplemek, düşnüksiz seslenmek.