lak-luk lak-luk

Lak-luk atmak (etmek) ; nebsewürlik bilen iýmek, hapyr-hupur edip iýmek, birden iýmek.

  • Halnazar bölek-püçek bagröýkenleri lak-luk atdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol bazara baryp, biriniň zadyny satyşyp, ýene biriniň zadyny göterişip, ondan düşen pula-da çörek alyp, lak-luk atardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lak-luk - lak-lugy.