lah-lah lah-lah

lah-lah etmek

Yzly-yzyna lahhyldap sesli gülmek.

  • Orazly lah-lah edip güldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Lah-lah edip, keýp edişip gülüşýär. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Şähdaçyklyk bilen, kitabyndan göwni hoşal bolmaklyk bilen lah-lah edip güldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)